Friday, 2 December 2011

Christmas Nights 2011

This year we are pleased to welcome three of our suppliers to Gwalia Stores during Christmas Nights! Make sure you come along to enjoy the festive fun, and stop by the shop for some tasters and some brilliant Christmas gift ideas!Wednesday 7th : Chocolate House http://www.chocolate-house.co.uk/ 
Beautiful handmade Welsh chocolate.

Thursday 8th : Penderyn Whisky http://www.welsh-whisky.co.uk/
The finest single malt Welsh Whiskies, vodka, gin and cream liqueur.

Friday 9th : Hot Diggidy Dog http://www.doggidy.com/
Versatile hot pepper sauces for accompaniment or marinades.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eleni rydym yn bles i groeso tri o'n cynhyrchwyr gorau i Siop Gwalia yn ystod Nosweithiau Nadolig! Dewch i mwynhau'r hwyl nadoligadd ac ymwelwch a'r siop i flasu rhai o'r cynnyrch neu i gael syniadau ar gyfer anrhegion!
Dydd Mercher 7fed : Chocolate House http://www.chocolate-house.co.uk/ 
Siocled arbennig, wedi'i gwneud gan law yng Nghymru.

Dydd Iau 8fed: Wisgi Penderyn http://www.welsh-whisky.co.uk/
Wisgis, vodka, sin a mwy!

Dydd Gwener 9fed : Hot Diggidy Dog http://www.doggidy.com/
Saws poeth i ychwanegu i fwydydd neu i greu marinades.

Friday, 11 November 2011

Sweet Hamper / Hamper Melys


If you can’t be naughty at this time of year, when can you be? This hamper contains some of Wales’ finest, and sweetest foods.

Mae amser 'Dolig yn rhoi esgys iddych chi fwyta pethau melys! Mae'r hamper yma yn cynnwys rhair o fwydydd orau Cymru!£20.00

Fudge Box Strawberry Fudge / Cyffyg Mefys gan 'Fudge Box'
Welsh Cottage Bara Brith / Bara Brith
New Quay Honey Mead / Medd Cei Newydd
Caerphilly Rhubarb and Vanilla Preserve / Jam Rhiwbob a Fanila Caerffili
Chocolate House Turkish Delight Covered in Dark Chocolate / Turkish Delight wedi'i orchuddio a siocled tywyll

Farmhouse Hamper / Hamper Y Ffermdy


This hamper is great for the adventurous and those who like strong tastes!

Mae'r hamper yma yn berffaith ar gyfer rheini sy'n anturiaethus ac yn hoffi blas cryf!


£23.50 

Pen Lon Gimmer’s Mischief Premium Ale / Cwrw Pen Lon 'Gimmer's Mischief'
Welsh Roots Pickled Onions / Winwns wedi'u phiclo.
5cl Bottle of Penderyn Whisky / Potel 5cl o Wisci Penderyn
Hot Diggidy Dog Original Pepper Sauce / Saws poeth gan Hot Diggidy Dog
Welsh Speciality Foods Wholegrain Mustard with Leeks / Mwstard Cymreig gyda cennin
Chef-on-the-Run Award-Winning Nutty Orange Marmalade / Marmaled Oren a Cnau 
Caldey Island Dark Chocolate / Siocled Tywyll o Ynys Byr

Gwalia Stores Hamper / Hamper Siop Gwalia


This year we have 3 different Xmas hampers for sale. These are available to order in store from Saturday November 12th (pick up from December 7th), or to buy direct from the December 7th. We also have a range of Christmas jams, chutneys, Christmas puddings and biscuits for sale.

Eleni bydd 3 hamper Nadolig ar werth. Maent ar gael i archebu o Ddydd Sadwrn 12fed o Dachwedd (casglu o'r 7fed o Ragfyr), neu i brynu ar yr unfan o'r 7fed ymlaen. Mae gennym hefyd nifer or jams, siwtnis a bisgedi Nadologaidd ar werth.

Due to popular demand, the Gwalia Stores flagship hamper is back for a third year! All items in this hamper are best sellers, and can be bought from the shop all year around. 

Mae hamper Siop Gwalia yn nol am drydedd flwyddyn! Mae'r eitemau yn yr hamper yma yn boblogaidd dros ben a gallwch ei brynu o'r siop trwy'r flwyddyn.£25.00 

Tan-Y-Castell Welsh Cakes / Pice-ar-maen Tan Y Castell
Welsh Speciality Foods Honey Marmalade / Marmaled gyda Mel
5cl Bottle of Penderyn Single Malt Whisky / Potel 5cl o Wisci Penderyn
Parsons’ Tinned Laverbread / Bara Lawr mewn tin
Tregroes Toffee Waffles / Waffles Taffi Tregroes
Welsh Red Mustard / Mwstard Cymreig Coch
Welsh Roots Handmade Sherbert Lemons 

Monday, 7 November 2011

Christmas Nights 2011 / Nosweithiau Nadolig 2011

This year's St Fagans' Christmas Nights will be on the 7th, 8th and 9th of December. As always, Gwalia Stores will be open for all of your  fudge, sugar mice and cheese needs! We will also have a range of seasonal products and food hampers in store.

For more information of Christmas Nights and to book your ticket, visit Museum Wales What's On Guide


Eleni, mae Nosweithiau Nadolig Sain Ffagan ar y 7fed, 8fed a'r 9fed o Ragfyr. Fel arfer, bydd Siop Gwalia ar agor fell gallwch brynu llygod siwgr, cyffug a caws! Ond bydd gennym hefyd amrywiaeth o fwyd Nadoligaidd ac hamperi ar gael i brynu. 

Am fwy o fanylion am Nosweithiau Nadolig ac i archebu eich tocyn gwelwch Gwefan Digwyddiadau Amgueddfa Cymru

Tuesday, 1 November 2011

Burning of the Wicker Man 2011

Here's a video of the annual Wicker Man burning, from last Sunday... complete with some very enthusiastic audience members shouting "burn!".
Stay tuned this week for a list of November and December events, and news about this year's Christmas Hampers!

Tuesday, 5 April 2011

Sales Assistants Wanted!

There is still time to apply for the Sales Assistant positions! Details are listed below, and applications will close towards the end of this week. If you're interested or have any questions, pop into the shop or DM us on Twitter! Applications available in-shop.

1) Sales Assistant to begin Easter Holidays- September.
Hours: 3 days per fortnight, all on weekends. Extra shifts in school holidays/bank holidays. 9:30am-5pm.
Wage: £6:15
Duties: Include serving customers, stocking shelves, ensuring the shop is clean and tidy.

2) Sales Assistant to begin Summer holidays-September.
Hours: Can be negotiated with management. 9:30am-5pm
Wage: £6.15
Duties: Include serving customers, stocking shelves, ensuring the shop is clean and tidy.

Welsh speakers are encouraged to apply, but it is not a necessity. Over 18s preferred for position 1), but not necessary for position 2). Please ensure that you are able to get to St Fagans on all 7 days of the week- bus services are limited.